Na oficiálnej stránke Klubu priatelov vojenskej histórie Slovenska (KPVHS)

sa toho času pracuje

Official Website of the CLUB OF FRIENDS OF THE MILITARY HISTORY OF SLOVAKIA (KPVHS)

is at the moment UNDER CONSTRUCTION!

Zdokumentované akcie KPVHS z roku 2004, 2005 nájdete na
WWW.MILITARYFOTO.SK

MEANWHILE, KPVHS REENACTMENT ACTIONS 2004,2005 YOU WILL FIND ON WWW.MILITARYFOTO.SK

PRESMEROVANIE NA STARŠIU OFICIÁLNU STRÁNKU (V ANGLIČTINE ) ...


LINK TO OLD OFFICIAL PAGE (IN ENGLISH LANGUAGE ONLY )...